K. Shangnaidar TontangSecretary
Bongmoingam KhalingFinance Officer

Moshang TontangOffice Assistant
Moishel KhalingProject Coordinator
Shanti KhalingAssistant Coordinator cum Accountant
SopemlaCaretaker
Angdawnsaang KhalingAdministrative Officer